KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

Son Sayı 71


  Müzakere Yönetimi ve Sanatı

KAYNAK Dergisi Sayı:71

 

Diğer Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 
Tüm Makaleler

 

Ayın Makalesi

Müzakerenin Sözsüz Dili : Beyin ve Beden Dili Birbirini Tanımlar ve Tamamlar
Müzakere sürecinde stratejinin anlam ve önemini 70. sayımızda farklı açılardan ele almıştık. İzleyeceğimiz strateji, amaca uygun adımların ve kapsamlarının belirlenmesidir. Bu süreç uygun biçimde düzenlenmişse odak; etkileme ve ikna etmek için temel olan iletişim yetkinliğinin sanatsal bir düzeyde kullanılmasına çevrilmelidir....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş Ayın Makalesi
Editörden

Müzakere Yönetimi ve Sanatı Sayısını Hazırlarken
Geçtiğimiz sayıda ağırlıklı olarak; müzakere mühendisliği, başarılı müzakerecilerin özellikleri, etkin müzakere stratejileri, kazan-kazan prensibi, etik, satış müzakeresi, müzakere sonrası değerlendirme süreci gibi müzakere yönetiminin temel boyutlarını ele aldık. Yönetim konusunda sunduğumuz yaklaşımlar; müzakere sürecinin başarısını ön gören, görece bireyden, konudan ve koşuldan bağımsız bir dizi strateji ve yöntemi içeriyordu. Bu sayıda ise nesnel unsurlardan çok, öznel değişkenlere odaklanacağız. Bu değişkenleri “Müzakere Sanatı” adı altında ele alacağız. ...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Çatışmalı Ortamlarda Müzakere Sanatı
İnsanlar hedefleri aracılığıyla doyuma ulaşmak konusunda zaman zaman iç çatışmalar yaşar. Bu iç çatışma, kişiler arası ilişkilerin etkisiyle doğmuş olabilir veya içeriden dışarıya taşınarak yeni çıkar çatışmalarını doğurabilir. Söz konusu çatışmalı ortamlar, birey özelinde, şirket ölçeğinde veya uluslararası boyutlarda ortaya çıkabilir. Burada, kıt kaynakların paylaşımı, kontrolün ve gücün kimde olacağı konuları gündemdedir. Bu süreçlerde çözüme ulaşmak için müzakere sanatının gereklerini yerine getirmek şarttır....

Makalenin Devamını GösterDoç. Dr. Işın Çelebi
Makale

Müzakere ve Kadın
Yazının en sonunda söylenecek olanı en başta söyleyelim. Kadın ve erkeklerin farklı özellikleri olduğu ve bunların kesin ve değişmez olduğu görüşlerinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen; cinsiyet konusundaki önyargılar halen devam etmektedir. Üstelik bu ön yargılar, kabul edilen ve yadırganan davranışlar açısından, erkeklerden çok kadınlar için geçerlidir. Bunları yok saymamak ve üstesinden gelmek için atılacak adımlar bu yazının konusudur....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş
Makale

Müzakerede Kültür Farklılığı: Kelimelere Yüklenen Anlamın Farkında Olmak
Kültür, bir topluluğu oluşturan bireylerin zihninin ortak yazılımıdır.1 Kültür değerleri, o toplumda neye önem verildiğini, hangi davranışların uygun, hangilerinin uygunsuz bulunduğunu belirler.2 Bir durumu algılama ve karşımızdaki kişiyle iletişim kurma yolumuzu şekillendirir. ...

Makalenin Devamını Gösterİdil Sevil
Makale

Müzakere Bir Bilim Değil, Sanattır
Harvard İşletme Okulu’ndan Prof. Dr. Michael Wheeler “Müzakere Sanatı (The Art of Negotiation)” kitabında büyük müzakerecilerin istediklerini nasıl elde ettiklerini anlamak amacıyla bilindik senaryoları bir kenara bırakmıştır. ...

Makalenin Devamını GösterÇeviri: Tanju Kişmir
Makale

Rehin Tutulduğunuzun Farkında Mısınız?
Altmışların ortasında, daha yeni mezun olmuştum ve aile içi şiddet vakalarında psikolog olarak polise destek vermeye başlamıştım. Bir gece teğmen Dan’in arabasındaydık ve yakındaki bir hastanede muhtemel bir rehine vakası olduğu çağrısını aldık. Hızla acil odasına gittiğimizde, bıçak yarası yüzünden tedavi gören bir hastanın, Sheila adındaki hemşireyi rehin aldığını öğrendik. Psikoza girmişti, bağırıyor ve çığlık atıyordu....

Makalenin Devamını GösterGeorge Kohlrieser , Çeviri: Handan Odaman Uşaklıgil
Makale

Zor Müzakereler
Yüzleşmekte istemediğimiz veya konuştuğumuz takdirde sonucundan memnun kalmayacağımızı düşündüğümüz müzakereler bize zorlayıcı gelir. Aynı konuyu farklı kişilerle müzakere ettiğimizde her seferinde zor olarak tanımlamayız. Aslında bu zorluğun temelinde müzakere sürecinde yapılan hatalar ve hissetiğimiz olumsuz duygular yatar. ...

Makalenin Devamını GösterMeral Alguadiş
Makale

İşyerindeki Kişilerarası Kötü Davranışların Çözümünde Müzakerenin Önemi
Literatürde kapsamlı bir fenomen olarak işyeri kötü davranışları; kabalık, tacizkâr süpervizyon, antisosyal davranış, mobbing, sosyal kuyu kazma, zorbalık, cinsel taciz ve şiddet kullanımı gibi farklı şekillerde tanımlanan ve ölçülen kavramları içine alır.1 Bu fenomeni açıklayan Andersson ve Pearson, işyerinde kötü davranışın en alt boyutunun kabalık olduğunu, bunun ilk işaretlerine müdahale edilmezse olumsuzluğun tırmanacağını, bir sarmal şeklinde tüm organizasyonu saracağını ve işyerinde şiddet kullanımıyla sonuçlanabilen daha üst boyutlarda kötü davranışlara yol vereceğini iddia eder. Bu nedenle kötü davranışa henüz selam vermeme, konuşanın yüzüne bakmama, görmezden gelme, küçük görme ya da dalga geçme gibi kabalık boyutundayken müdahale edilmelidir. ...

Makalenin Devamını GösterYrd. Doç. Dr. Eyyüb Ensari Cicerali ve Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Kaya Cicerali
Makale

Tutumların Müzakere Sürecine Etkisi Nedir?
Bir müzakeredesiniz, bir anda ortam gerginleşiyor, kalp atışlarınız hızlanıyor, avuçlarınız terlemeye başlıyor, soğukkanlılığınızı kaybetmeye başladığınızı düşünüyorsunuz. Bu stres ve gerginliği yönetebilen müzakerecilerin olup olmadığını merak ediyorsanız, bu sorunun cevabı “evet”: Bazı müzakereciler bu tür durumları gayet iyi yönetiyor. Hatta müzakereye karşı olumlu bir tutuma sahip olanların stres düzeyi diğerlerine göre daha düşük oluyor. Kendileri ve müzakerenin süreci hakkında ortalamadan daha iyi hissediyorlar....

Makalenin Devamını GösterGülşah Aydoğan
Makale

Müzakereyi Zorlaştıran Örtük Kabuller
İdeal müzakerede taraflar, kararlarının birbirlerine olan etkilerini göz önünde bulundurma gayretiyle işbirliği alanlarına odaklanır. Ancak yola bu niyetle çıkılsa da, ön yargılar ve insani yanılgılar buna engel oluşturabilir. Karşılıklı algı ve beklenti farklılıklarımızla birlikte, örtük kabullerimizin bilincinde olmak kolay değildir. ...

Makalenin Devamını GösterHandan Odaman Uşaklıgil
Makale

Müzakere Üstadı ve Sanatına Giden Yol
Müzakere üstadından ve onun sanatından söz edeceksek, önce sanatın ne olduğuna değinmekte fayda var. Genel kabul gören tanım sanatı bir duygu, düşünce, tasarım veya güzelliğin dışavurumunda kullanılan tekniklerin yaratıcılıkla harmanlanması olarak açıklar. O halde biz müzakere sanatı derken, müzakere tekniklerinin yaratıcılıkla harmanlanmasından söz ediyor olabiliriz. Ben ise müzakere sanatını; konunun üstadının, tıpkı bir ressamın fırça dokunuşuna benzer şekilde, kendi kişisel dokunuşuyla dönüştürdüğü, kendisine biricik kıldığı ve bu şekliyle de, kendisini diğerlerinden ayırt eden bir stile; yani sanata dönüştürdüğü bir deneyimsel yaratıcılık olarak tanımlamak isterim....

Makalenin Devamını GösterDr. Deniz Kite Güner
Makale

Müzakerede Değerlerin Rolü
Bilinen insanlık tarihinde insan hep topluluk içinde var olmuştur. İki kişi bir araya geldiğinde düşünceleri, duyguları, davranışları, değer yargıları ve inançlarının farklı olmasından daha doğal bir şey de yoktur. Bu farklılıkların çakıştığı yerde ise çatışma kaçınılmaz olur. Gerek bireylerin gündelik sosyal ilişkilerinde, gerekse ulusal, uluslararası veya kurumsal boyutlardaki ilişkilerde yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılabilecek en etkin araçlardan biri de müzakeredir. Müzakere ise karmaşık bir süreçtir. Bu yazıda insanların önemliye önemsize ya da doğruya yanlışa ilişkin referanslarının yani değerlerinin bu karmaşık süreci nasıl etkileyebileceği konu edilmiştir...

Makalenin Devamını GösterAhmet Kesim
Makale

Müzakere Sanatının Öngörülemeyen Öğeleri
Amerikalı diplomat, danışman ve arabulucu Richard Holbrooke,“Müzakere caz müziği yapmak gibidir. Bir tema üzerine doğaçlama yapmaya benzer. Nereye gitmek istediğinizi bilirsiniz ama oraya nasıl ulaşacağınızı bilemezsiniz. Yol, doğrusal değildir” demiştir. Kaynak’ın bir önceki sayısında ele alınan “Müzakere Yönetimi” konusunda müzakere sürecinde öne çıkan nesnel öğeler irdelenmişti. Süreç öncesinde, sırasında ve sonrasında başvurulacak yol haritaları ve ihtiyaç duyulan teknik beceriler müzakere yönetiminin nesnel ayağını oluşturmaktadır. Belirli yöntemlere dayanırlar, ölçülebilirler ve bireylere planlama olanağı sağlarlar. Ancak yapılan çalışmaların gösterdiği gibi ve iş hayatında da sıklıkla karşılaşılabildiği üzere, müzakereler zaman zaman kusursuz bir strateji ve uygulama içermelerine rağmen başarısızlık ile sonuçlanabilmektedir. Şüphesiz müzakere sürecinde sonuçları etkileyen bambaşka değişkenler mevcuttur. Bu yazının konusu öngörülemeyen, planlanamayan, dinamik ve öznel öğelerin varlığı ve bu öğelerin müzakere sonuçlarına etkileri üzerine olacaktır....

Makalenin Devamını GösterA. Çağla Bozer
Makale

Müzakere Tarzında Kişiliğin Rolü
Bugünün dünyasında ilişki yönetiminin üstesinden gelebilenler başarıya ve huzura kavuşabilir. İlişkiyi olumlu olarak yönetebilmek okulda, işte, evde hayatın her alanında gereken bir beceri olarak karşımıza çıkar. Müzakere sürecinin etkinliğini belirleyen, tarafların ilişkiyi nasıl yönettiğidir. İlişkiyi yönetmek aslında öncelikle kendi olumsuz duygularımızı, sonrasında da karşı tarafta yaratabileceğimiz olumsuz duyguları yönetebilmektir. Özetlersek, müzakere sanatının önemli bir anahtarı, kişilik özelliklerinde saklıdır....

Makalenin Devamını GösterDilek Dicleli Göknar
Makale

İnsan Kaynakları ve Müzakere Alanları
Kurum içinde insan kaynakları biriminin, üst yönetimin stratejik ortağı olarak fonksiyonları gittikçe artmaktadır. İnsan kaynakları stratejik ortaklığının sorumluluklarını kurumun tüm birimlerine hizmetle yerine getirmekte ve üst yönetimle diğer birimler arasında köprü oluşturarak, stratejilerin hedeflerle yukarıdan aşağıya hizalanmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, yatayda birimler arasında hedef bağlantılarını kurarak kurum içi uyumunu gerçekleştirmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için de ihtiyaç duyulan hizmet ve araçların kurum faydasına yönelik temin edilmesi gerekmektedir. ...

Makalenin Devamını GösterLeyla Kolukısa
Makale

Müzakere Yeterliliğini Değerlendirebilmek Mümkün Mü?
Müzakereyle ilgilenen bazı kuramcılar bir kimsenin müzakere sırasında gösterdiği davranışlarının yeterli olup olmadığının değerlendirilebilmesi için bazı yollar önermektedir....

Makalenin Devamını GösterDr. Tahsin Birgen

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.