KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 21


  İletişim ve İlişki

KAYNAK Dergisi Sayı:21

Dönem / Yıl:
OCAK-MART 2005

İÇİNDEKİLER

İletişim Her Derde Deva Değil!

İletişim ve İlişki Sayısını Hazırlarken...

İletişim ve Benlik Kavramı

İletişimin Dünü Bugünü

Bir İlişkinin Başından Geçenler

Gerçekliğin Sosyal İnşası

“Anlamın Anlamı”na Adanmış bir Yaşam

İletişime Kültür Engeli

“Ben Mesajı”nın Dönüştürücü Gücü

Dünya değişiyor, ya Biz?

İlişki Odaklılığın Dört Boyutu

Kurumsal Dönüşümün Harcı

Etkin Dinleme: Hak vermek mi, Önem vermek mi?

Beden Dili ve Yanılgılar

İletişim mi İlişkinin, İlişki mi İletişimin Sonucudur?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
İletişim ve İlişki Sayısını Hazırlarken... Prof.Dr. Zuhal Baltaş

Değerli Dostumuz,

30 yıl önce Türkiye'de, iletişim konusunu ve anlaşmanın zorluğunu ilk dile getiren kişilerden biri olarak, Kaynak'ın 21. sayısını iletişim ve ilişki yönetimine ayırma kararı verirken bu sayının çok kolay olacağını düşünmüştüm. Gerçekten de tam 30 yıldır ben ve ekip arkadaşlarım gerek akademik ortamlarda gerekse iş dünyasına ve ailelere yönelik verdiğimiz eğitimlerde, binlerce ve binlerce kere iletişim ve ilişki anlatmışızdır. Bu konu üzerinde sürekli düşünen ve yazan bir kişi olarak damarlarımızda dolaşan o bildik kavramlardan her birinin nasıl yeniden yeniden üretildiğini anlatmak gerçekten zor.

İletişim ve ilişki; yaradılıştan bu yana olanca karmaşıklığıyla sürüp giden, ele gelmeyen, formüle edilemeyen, iç içe geçmiş ve dinamik bir olgu. İnsanlık tarihinde şu yeryüzüne ayak basmış insan sayısı ve çeşidi kadar iletişim ve ilişki biçimi olsa gerek. Her birey, birlikte yaşayan her çift ve insan topluluğu, her durum ve ortam, kendine özgü iletişim biçimini ve ilişki türünü üretmiştir. Böylesine bir zenginliğe hangi kapısından girerseniz, o yönde renkli bir yolculuğa çıkarsınız. Sonra da bu uçsuz bucaksız dünyanın gördüğünüzle sınırlı olduğu yanılgısına kapılmak bile mümkündür.

İnsanlar arasındaki iletişim ve ilişkiler, 1960'lardan sonra sistematik olarak araştırılmaya ve birçok bilimsel çalışmaya konu olmaya başladı. Her araştırmacı iletişime kendi disiplini içinde bir açıklama getirdi ve ilişkiyi farklı yönleriyle ele aldı. Sonuç olarak günümüzde sayıları 40'ı, 50'yi bulan ilişki teorisinden söz etmek mümkündür. İlişki nasıl başlar, nasıl gelişir, nasıl biter, bu süreçte hangi iletişim öğeleri ve biçimleri devreye girer, iletişim mi ilişkiyi belirler, ilişki mi iletişimi belirler, ilişkinin tarafları ilişki içinde hangi rolleri üstlenir, neden o rolleri üstlenir, bu roller ilişki boyunca aynı mı kalır, kaç çeşit ilişki vardır, yakın birebir ilişkiyle kurumsal ilişkilerin özellikleri nelerdir, kültürün iletişime etkileri nelerdir, tarafların benlik algılarının iletişime ve ilişkiye etkileri nelerdir ve daha yüzlerce soru ve bunları yanıtlama çabası...

Kaynak dergisinin sınırlı sayıdaki sayfaları bu insanlık tarihi kadar eski konuyu kapsamaya yetmeyeceği muhakkaktır. Olsa olsa biz okurlarımıza, kuşbakışı bir resim sunabiliriz. Biz sadece, son yıllarda eğitimciliğe soyunan herkesin kolaylıkla üstesinden gelebileceğini düşündüğü “iletişim”in ve “iletişimi tanımlayan ilişki”nin ne denli çapraşık ve geniş bir konu olduğunu göstermeye çalıştık. Amacımız göz korkutmak değil. Bu duyarlı konunun üzerine daha bir dikkat ve titizlikle gitmeyi özendirmek...

Saygılarımızla,


Editörden Prof. Dr. Zuhal Baltaş

 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.